Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Autotranfúzní pracoviště

Součástí provozu anestesiologické ambulance je autotranfúzní pracoviště, kde se provádějí odběry autotransfuzí u pacientů před plánovanými náročnými výkony. Chod je koordinován klinickým hematologem MUDr. Romanem Jochymkem.

Co je autotransfúze?

Jedná se o opakované odebrání 405-495 ml krve v době před operačním výkonem z důvodu stimulace erytropoézy (zvýšení produkce červených krvinek) a následnému peroperačnímu nebo pooperačnímu návratu této vlastní krve. Autotransfúze je jen pro Vás, nelze ji použít pro jiného pacienta.

Průběh odběru:

Pacient dostane před odběrem cca 1500 ml stolní vody, po vypití (cca 1 hod.) pacient odchází do odběrové místnosti, kde po přeměření krevního tlaku mu bude na lůžku vleže odebráno cca 405-495 ml žilní krve z dostupné, převážně loketní, žíly. Celý odběr trvá od 5-15 minut. Po odběru zůstává pacient ležet v závislosti na stavu 10-30 minut, znovu se změří krevní tlak, poté je pacient posazen, postaven, a v případě, že nedojde ke komplikacím, odchází domů. Doporučujeme pacientům setrvat ještě 10 minut v čekárně. Po odběru se může vyskytnout slabost, bolesti hlavy, pokles krevního tlaku spojený s kolapsem. K podpoře krvetvorby Vám lékař předepíše železitý preparát, který pomáhá stimulovat tvorbu červených krvinek.

Přínos autotransfúze

Odběr vlastní krve před operačním zákrokem a následný peroperační nebo pooperační návrat této vlastní krve omezuje vznik komplikací spojených s aplikací cizí krve a zlepšuje celkový stav organismu po operaci.

zpět na úvodní stránku oddělení