Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Regionální anestézie

Rozlišujeme spinální anestézii a epidurální anestézii a analgézii.

U těchto typů anestézie je ovlivnění celého těla minimální, během výkonu pacient vnímá své okolí, je schopen komunikovat, v případě potřeby nebo na žádost pacienta je možné anestézii kombinovat s podáním léku ke zklidněné do žíly.
Jedná se o nejlepší způsob odstranění bolesti a to i v pooperačním období. Příprava před regionální anestézií je totožná s přípravou před celkovou anestézií viz. výše.


Epidurální anestézie

Pacient se uvede do polohy vsedě s hlavou přitaženou k hrudníku, tzv. "kočičí hřbet", méně častá je poloha vleže s hlavou přitaženou k hrudníku a ohnutými dolními končetinami přitaženými k břichu. V této poloze si anesteziolog ozřejmí místo vhodné ke vpichu jehly - jedná se o prostor mezi obratlovými výstupky. Po desinfekci a zakrytí krajiny (obvykle bederní, obr.č . 6) v určeném místě se provede vpich jehlou do prostor mezi obratle. Dále se zde jehlou aplikuje látka znecitlivující nervy. Poté je místo vpichu opětovně potřeno desinfekcí a pacient položen na záda. Epidurální anestézii je proto možné provést v kterékoliv oblasti páteře, a tím také ovlivnit výslednou oblast znecitlivění. Vpich je prováděn speciální epidurální jehlou (obr. č. 4), která má silnější průměr, proto je před vpichem provedeno znecitlivění podkoží lokálním anestetikem, aby se zabránilo bolestivosti punkce samotné. Doba nástupu účinku epidurální anestézie dolní poloviny těla je 30-45 minut, trvání účinku je závislé od druhu použitého anestetika, cca 4-8 hodin.
Epidurální anestézie (analgézie) se též využívá k pooperační léčbě bolesti u rozsáhlejších operačních výkonů a k léčbě některých cévních onemocnění dolních končetin. Zde je po punkci epidurálního prostoru zaveden skrz epidurální jehlu tenký katetr (obr. č. 5), který se ponechá několik pooperačních dní zafixovaný stehem a náplastí na zádech pacienta, a do něhož se jednotlivými dávkami nebo průběžně podává anestetikum. Vnímání bolesti je omezeno nebo potlačeno, citlivost a hybnost končetin není ovlivněna.

Subarachnoideální anestézie

(laiky někdy nazývaná tzv. "spinál") je další metodou regionální anestézie.

Příprava před regionální anestézií

Příprava před regionální anestézií je totožná s přípravou před celkovou anestézií, viz výše. Významnější roli zde hraje především pitný režim před operací, tzn. dostatečný příjem tekutin alespoň 1-2 dny před operačním výkonem, pokud není omezení příjmu tekutin nutné z hlediska jiných, nejčastěji interních, onemocnění.
Následuje napolohování pacienta. Nejčastěji poloha vsedě s hlavou přitaženou k hrudníku, tzv. "kočičí hřbet", méně častá je poloha vleže s hlavou přitaženou k hrudníku a ohnutými dolními končetinami přitaženými k břichu. V této poloze si anesteziolog ozřejmí místo vhodné ke vpichu jehly - jedná se o prostor mezi obratlovými výstupky v místech, kde se v páteřním kanálu již nenachází mícha. Po desinfekci a zakrytí bederní krajiny v určeném místě se provede vpich tenkou jehlou (viz. obrázek č. 7), po dosažení subarachnoideálního prostoru se jehlou aplikuje tzv. lokální anestetikum, tj. látka znecitlivující nervy vycházející zde pro dolní končetiny. Poté je místo vpichu opětovně potřeno desinfekcí a pacient položen na záda. Za 5-15 minut po injekci anestetika pacient může pociťovat teplo a brnění v dolních končetinách, postupně dochází ke ztrátě citlivosti a hybnosti v obou končetinách, která umožní provedení operačního výkonu.

Po operačním výkonu je pacient předán na dospávací pokoj, nebo sestře oddělení, doporučuje se dostatečný přívod tekutin po operaci a alespoň 8 hodin pobytu na lůžku (jako prevence bolesti hlavy, která může následovat po punkci subarachnoideálního prostoru, zejména u mladších osob). Délka znecitlivění je různá, závislá na druhu podaného anestetika, obvykle se pohybuje v rozmezí 3-6 hodin, po odeznění pacient plnohodnotně cítí obě dolní končetiny a je schopen neomezeného pohybu.

Regionální anestézie představují bezpečnou a spolehlivou metodu znecitlivění, jsou vhodné pro všechny typy operačních výkonů prováděných na dolních končetinách (ortopedické, chirurgické výkony) a některé výkony v dolní části břicha (tříselné, pupeční, skrotální kýly atd).

Vhodnost typu anestézie posoudí lékař - anesteziolog v anesteziologické ambulanci.

zpět na úvodní stránku oddělení