Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kardiologické oddělení

Intervenční kardiologie

Intervenční kardiologie je jedním ze základních kardiologických oborů. Zabývá se invazivní katetrizační diagnostikou a léčbou srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění pomocí katerrů – cévek. Intervence můžeme rozdělit na koronární (související s věnčitými – koronárními tepnami) a nekoronární (všechny ostatní). Nejčastějším vyšetřením a výkonem je koronarografie a perkutánní koronární intervence (viz. níže).

Intervenční kardiologie se v Nemocnici Podlesí rozvíjí od roku 1997, kdy zde vzniklo oddělení kardiologie a byla od počátku hlavním programem.
V současné době nabízí svým pacientům veškeré služby na nejvyšší úrovni včetně těch nejspecializovanějších výkonů. Naše pracoviště dlouhodobě patří mezi největší centra v ČR.

Naše pracoviště disponuje třemi katetrizačními sály. Všechny sály jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji pro rentgenové zobrazení srdce, pro vyšetření intravaskulárním ultrazvukem (IVUS) a k vyšetření frakční průtokové rezervy (FFR).

Lékaři pracující na pracovišti intervenční kardiologie:

Jméno Funkce Telefon, email

MUDr. Jindřich Černý

vedoucí lékař 558 304 403, 558 304 404
jindrich.cerny@npo.agel.cz
MUDr. Jan Indrák zástupce primáře  
MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D. vedoucí lékař nekoronární intervenční kardiologie  
MUDr. Igor Nykl lékař  
MUDr. Alexandra Vodzinská lékař  
MUDr. Miroslav Hudec lékař  
MUDr. Jiří Fismol lékař  
MUDr. Jakub Balušík lékař  
MUDr. Roman Miklík, Ph.D. lékař  

Seznam metod:

Koronární intervence

Nekoronární intervence


Koronární intervence

Ke stažení:


Koronarografie

 • invazivní vyšetření průchodnosti věnčitých tepen
 • provádí za použití kontrastní látky pod rentgenem
 • přístupem je buď vřetenní (radiální) nebo femorální (stehenní) tepna
 • provádí se v místním znecitlivění

Perkutánní koronární intervence (PCI)

 • rozšíření zúžené věnčité tepny balónkem a případně i implantace stentu

Intravaskulární ultrazvuk (IVUS)

 • ultrazvukové vyšetření věnčitých tepen přímo z jejich nitra speciálním katetrem

Frakční průtoková rezerva (FFR)

 • funkční posouzení významnosti zúžení na věnčité tepně

Rotablace

 • vybroušení komplikovaných zvápenatělých zúžení speciálním katetrem

Nekoronární intervence

Pravostranná katetrizace včetně zátěžové

 • invazivní měření tlaků v pravostranných srdečních oddílech a v plícnici v klidu, případně při zátěži
 • přístupem je vnitřní jugulární žíla na krku nebo žíla v podklíčku
 • provádí se v místním znecitlivění

Informovaný souhlas


Katetrizační septální alkoholová ablace hypertrofické kardiomyopatie

 • jde o aplikaci malého množství alkoholu do mezikomorové přepážky s cílem vyvolat její odúmrtí v malé oblasti a tím zmenšit její tloušťku
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem a v místním znecitlivění
 • přístupem je buď vřetenní (radiální) nebo femorální (stehenní) tepna

Informovaný souhlas


Uzávěr defektů mezisíňové a mezikomorové přepážky

 • invazivní zákrok, při kterém se do defektu v mezisíňové, případně v mezikomorové přepážce zavede speciální uzavírací systém (okludér)
 • provádí se v místním znecitlivění
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla

Informovaný souhlas


Uzávěr paravalvulárního leaku

 • v případě, kdy se po chirurgické náhradě chlopně objeví významný průnik krve kolem chlopenní náhrady, je v některých případech možné tento uzavřít speciálním uzavíracím systémem – okludérem
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • přístupem je femorální (stehenní) tepna, případně i žíla

Informovaný souhlas


Valvuloplastika mitrální chlopně

 • léčba zúžené dvojcípé (mitrální) chlopně
 • jde o roztažení dvojcípé chlopně balónkem
 • provádí se jen v případě, kdy nelze provést klasickou operaci chlopně a jen u vhodných parametrů chlopně
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla

Valvuloplastika aortální chlopně

 • léčba zúžené aortální chlopně
 • jde o roztažení aortální chlopně balónkem
 • provádí se jen v případě, kdy nelze provést klasickou operaci chlopně a jen u vhodných parametrů chlopně
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • přístupem je femorální (stehenní) tepna

Informovaný souhlas


Katetrová implantace aortální chlopně

 • katetrizační léčba zúžené aortální chlopně
 • jde o implantaci umělé chlopně na místo vlastní zúžené chlopně za pomocí katetru, tedy bez otevření hrudníku
 • provádí se jen u pacientů, u kterých nelze provést bezpěčně klasickou operaci chlopně a jen u vhodných parametrů chlopně
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v celkové anestezii nebo v analgosedaci
 • přístupem je nejčastěji femorální (stehenní) tepna, pak subklaviální (podklíčková) tepna, někdy je nutný přímý aortální vstup či přístup z hrotu srdce, to je však již miniinvazivní chirurgický přístup.

Informovaný souhlas


Katetrové řešení nemomykavosti mitrální chlopně – Mitraclip

 • katetrizační léčba nedomykavosti dvojcípé mitrální chlopně
 • jde o zachycení obou cípů mitrální chlopně a jejich sepnutí „kolíčkem“ - Mitraclipem, které vede ke zmenšení nedomykavosti
 • provádí se jen u pacientů, u kterých nelze provést bezpěčně klasickou operaci chlopně a jen u vhodných parametrů chlopně
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v celkové anestezii
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla

Katerová implantace plícní chlopně

 • katetrizační léčba zúženého štěpu v pozici plícní chlopně po předchozí kardiochirurgické operaci
 • jde o implantaci umělé chlopně na místo zúženého štěpu za pomocí katetru, tedy bez otevření hrudníku
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v celkové anestezii
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla a tepna

Renální denervace

 • katetrizační léčba rezistentní hypertenze
 • vhodná pro pacienty s rezistentní hypertenzí (minimálně na trojkombinaci léků)
 • podmínkou je vhodná anatomie renálních (ledvinových) tepen
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • přístupem je femorální (stehenní) tepna

Informovaný souhlas


Uzávěr ouška levé srdeční síně

 • prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní, kteří nemohou užívat protisrážlivou léčbu
 • invazivní zákrok prováděný pod rentgenem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla

Informovaný souhlas

zpět na úvodní stránku oddělení