Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kardiologické oddělení

Arytmologie

Ke stažení:


Arytmologie je jedním ze základních kardiologických oborů. Zabývá se arytmiemi, neboli odchylkami od normálního srdečního rytmu ve smyslu frekvence a pravidelnosti.

Arytmologické pracoviště se v Nemocnici Podlesí rozvíjí od roku 2002 a v současné době nabízí svým pacientům veškeré služby na nejvyšší úrovni včetně těch nejspecializovanějších výkonů.

Základní diagnostika využívá neinvazivní metody, které se většinou provádějí ambulantně. Podrobněji se o nich dozvíte v sekci ambulance.

Težiště naší práce však spočívá v invazivních vyšetřovacích a léčebných metodách, jimiž řešíme stavy, které již nelze nadále vyšetřovat a léčit pomocí léků a jednodušších opatření dostupných ve většině nemocnic.

Naše pracoviště disponuje dvěma katetrizačními sály. Oba sály jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji pro rentgenové robrazení srdce, pro snímání EKG přes katetry přímo z nitra srdce a dále přístroji pro trojrozměrné barevné zobrazení srdce.

Lékaři pracující v oboru arytmologie:

Jméno Funkce Telefon, email

MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.

vedoucí lékař 558 304 451
jan.chovancik@nempodlesi.cz
MUDr. Otakar Jiravský lékař  
MUDr. Radek Neuwirth, MBA lékař  
MUDr. Martina Hrošová lékař  
MUDr. Bogdan Szmek lékař  
MUDr. Jozef Mikovčák lékař  
MUDr. Radek Jančár lékař  
MUDr. Ing. Kamil Zeman, Ph.D. lékař  

Seznam metod:

Elektrofyziologické vyšetření

 • je zlatým standardem při diagnostice většiny arytmií
 • invazivní vyšetření pomocí katerů, jimiž se snímá EKG přímo z nitra srdce
 • provádí pod rentgenem
 • přístupem je femorální (stehenní) žíla
 • provádí se v místním znecitlivění

Implantace dlouhodobého záznamníku EKG

 • slouží k nepřetržitému snímání a zaznamenávání EKG
 • implantuje se u pacientů, kteří omdlévají, přičemž se jako příčina podezřívá arytmie, ale jednotlivé záchvaty se vyskytují velmi zřídka a jinými metodami je nelze zachytit
 • implantuje se pod kůži na hrudníku nad srdcem
 • provádí se v místním znecitlivění
 • po stanovení diagnózy se vyjímá

Implantace kardiostimulátoru

 • zavádí se v případě, kdy má pacient poruchu rytmu, při níž jde srdce příliš pomalu
 • baterie se implantuje pod kůži v oblasti pod klíční kostí
 • baterie je zdrojem impulzů, které udávají srdeční rytmus a nahrazují tak vlastní, poškozený zdroj rytmu
 • impulzy se na srdce přenáší pomocí 1-2 elektrod, které jsou zavedeny žilní cestou do pravé síně a/nebo pravé komory
 • provádí se v místním znecitlivění pod rengenem

Implantace automatického kardioverteru-defibrilátoru

 • zavádí se ve většině případů stejným způsobem jako kardiostimulátor
 • je o něco větší a má další funkce
 • rozpoznává život ohrožující poruchy rytmu a umí je zrušit – vydává elektrický defibrilační výboj
 • Kardistimulátory a automatické kardiovertery-defibrilátory se někdy používají i k léčbě srdeční slabosti. K tomu se používají přístroje, které umožňují připojení další elektrody, stimulující kromě pravé srdeční komory i komoru levou. Do srdce jsou pak zavedeny až tři elektrody. Taková stimulace se nazývá biventrikulární.

Explantace kardiostimulátoru a extrakce elektrod

 • je nutná v případě, kde se do okolí baterie a elektrod dostane infekce
 • celý systém je nutno vytáhnout a posléze, po překéčení infekce, implantovat z druhé strany
 • používají se specializované extraktory, které umožňují vytáhnout i staré a přirostlé elektrody
 • provádí se v místním znecitlivění pod rentgenem

Ablace síňových a komorových arytmií

 • je nejčastějším invazivním léčebným výkonem
 • navazuje přímo na vyšetření elektrofyziologické
 • léčí se jím poruchy rytmu s rychlou a/nebo nepravidelnou srdeční frekvencí
 • rozsah a účinnost se liší podle druhu arytmie
 • přístupem je přístupem je femorální (stehenní) žíla
 • provádí se v místním znecitlivění

zpět na úvodní stránku oddělení